3 YẾU TỐ CHÍNH TRONG VIỆC LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC TUY Ô THỦY LỰC Để lại bình luận

Kích thước là thông số vô cùng cơ bản và quan trọng bậc nhất trong việc lực chọn tuy ô thủy lực. Kích thước tuy ô thủy lực bao gồm đường kính trong (I.D: Inside diameter), đường kính ngoài (O.D: Outside diameter) và độ dài.

  • Đường kính ngoài (O.D) là kích thước mặt cắt ngang ống bao gồm cả lõi ống, lớp cốt thép và vỏ ngoài. Sự chênh lệch giữa đường kính ngoài và đường kính trong là độ dày ống thủy lực. Đường kính ngoài rất quan trọng trong việc chọn kích thước tuy ô phù hợp với các đầu ép và các bộ phận trong hệ thống thủy lực.
  • Đường kính trong (I.D) là kích thước mặt cắt ngang của khoảng không gian trống trong tuy ô, nó ảnh hưởng đến vận tốc dòng chảy của chất lỏng bên trong tuy ô. Một tuy ô có đường kính trong quá lớn sẽ kéo giảm hiệu suất của hệ thống, trong khi đường kính trong quá nhỏ sẽ khiến sự sụt giảm áp suất tăng lên cũng như rò rỉ và các hư hỏng khác.
  • Chiều dài ống là khoảng cách tối đa giữa hai điểm đầu-cuối. Việc tăng chiều dài ống cũng có thể làm tăng sự sụt giảm áp suất bởi tổn thất do ma sát.
Đường kính ngoài và đường kính trong của tuy ô

Kích thước Dash (Dash size) là gì?

Những người mới tiếp cận ngành thủy lực thường hỏi kích thước Dash là gì. Nói một cách đơn giản thì kích thước Dash là đường kính trong (I.D) của tuy ô thủy lực viết theo cấp số tăng dần của 1/16 inch. Ví dụ một ống tuy ô có kích thước Dash là 6 thì ống đó có đường kính trong là 6/16 inch hoặc 3/8 inch, tương tự, ống có kích thước Dash là 10 thì ống đó có đường kính trong là 10/16 inch hoặc 5/8 inch.

Tuy ô được đo bằng đường kính trong, không giống như các loại ống khác thì lại được đo bằng đường kính ngoài. Đó cũng chính là sự khác biệt giữa tuy ô và các loại ống khác.

kích thước tuy ô thủy lực
Bảng tra kích thước Dash

Làm thế nào để chọn kích thước Dash cho hệ thống thủy lực?

Bằng cách sử dụng một biểu đồ chuẩn, chúng ta có thể xác định được mối quan hệ giữa ba đại lượng biến đổi. Trong trường hợp này, các biến của chúng ta là kích thước Dash (Đường kính trong của tuy ô), lưu lượng mong muốn, lưu lượng khuyến nghị. Nếu biết được bất kỳ hai yếu tố nào trong số này, ta có thể xác định được yếu tố còn lại dễ dàng.

Cách sử dụng biểu đồ chuẩn:

  1. Chọn hai giá trị đã biết.
  2. Đặt một đường thẳng giao nhau giữa hai giá trị (thường thì bạn nên dùng thước cho dễ).
  3. Giao giữa đường thẳng của thước và đường dọc của đại lượng thứ ba sẽ cho ta được giá trị của đại lượng đó.
Biểu đồ chuẩn tìm kích thước Dash

Ví dụ, nếu ta biết lưu lượng mong muốn là 100 lít/phút và lưu lượng khuyến nghị là 4.5m/giây. Ta đặt thước vào và kẻ một đường thẳng để nối hai giá trị đó, ta sẽ thấy đường thẳng đó giao nhau với cột giữa để xác định đường kính trong của ống tuy ô cần tìm. Ở trong trường hợp này, ta cần chọn ống có kích thước Dash lớn hơn hoặc bằng 16 (1 Inch).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *