Đầu ép thủy lực nối các đường ống như tuy ô, ống sắt trong hệ thống thủy lực. Hầu hết các đầu ép đều có loại đực và cái vặn lại với nhau để tạo thành một khớp nối hoàn chỉnh. Các đoạn nối này giúp chứa và điều hướng đường dầu thủy lực đồng thời ngăn rò rỉ và duy trì áp suất. Các loại đầu ép khác nhau cho phép kỹ sư thay đổi được hướng, chiều cao, góc hoặc chia các đường ống thủy lực.

Hiển thị tất cả 9 kết quả