Bơm bánh răng thủy lực chuyển đổi cơ năng thành thuỷ năng.

Chuyển động quay của bánh răng tạo lực hút ở đầu vào hút dầu thuỷ lực vào trong bơm. Dầu thuỷ lực chảy qua các bánh răng, năng lượng cơ học do chuyển động quay của bánh răng được chuyển thành áp suất chất lỏng khi xả ra ngoài.

Hiển thị tất cả 9 kết quả