Bơm thủy lực piston hướng tâm là bơm có piston chuyển động hướng tâm với trục quay của rotor. Tùy thuộc vào số piston ta có các lưu lượng khác nhau.

Hiển thị tất cả 7 kết quả