Chổi trụ chính là loại chổi có kích thước lớn nhất trong hệ thống chổi xe hút bụi. Có chiều dài lớn là đường kính to thường đặt ở giữa xe hút bụi.

Hiển thị kết quả duy nhất