Đế chổi thường được làm bằng nhựa hoặc kim loại, có thiết kế các lỗ nhỏ để luồn sợi chổi. Một số loại đế kim loại có các khay gắn chổi.

Hiển thị tất cả 8 kết quả