Xi lanh khí nén là thiết bị cơ học sử dụng sức mạnh của khí nén để tạo ra một lực trong chuyển động tịnh tiến.

Hiển thị kết quả duy nhất