Trục các đăng truyền công suất từ hộp số ngang/dọc đến bộ vi sai hoặc bộ phận sử dụng công suất.
Trục các đăng có thể dịch chuyển lên xuống tương ứng với các điều kiện đường xá và triệt tiêu sự thay đổi về chiều dài bằng rãnh then.

Hiển thị kết quả duy nhất