Đầu nối khí nén (rắc co khí nén) liên kết các sợi ống mềm, tuy ô khí với các bộ phận khác trong hệ thống khí nén. Các đầu nối khí thường có gioăng cao su làm kín và có giải áp hoạt động thấp hơn so với các thiết bị-vật tư thủy lực. Ngoài việc liên kết giữa các bộ phận trong hệ thống khí nén hoặc để bịt các đường khí không sử dụng, một số đầu nối khí cũng được sử dụng để điều chỉnh áp suất và lưu lượng khí.

Hiển thị tất cả 2 kết quả